Raspored smena 2013.god.

Raspored smena za period 1.1.2013 - 31.12.2013

utorak - 1.1.2013
Prvi dan druge smene


sreda - 2.1.2013 Drugi dan druge smene

četvrtak - 3.1.2013 Prvi dan trece smene

petak - 4.1.2013 Drugi dan trece smene

subota - 5.1.2013 Prvi slobodan dan

nedelja - 6.1.2013 Drugi slobodan dan

ponedeljak - 7.1.2013 Prvi dan prve smene

utorak - 8.1.2013 Drugi dan prve smene

sreda - 9.1.2013 Prvi dan druge smene

četvrtak - 10.1.2013 Drugi dan druge smene

petak - 11.1.2013 Prvi dan trece smene

subota - 12.1.2013 Drugi dan trece smene

nedelja - 13.1.2013 Prvi slobodan dan

ponedeljak - 14.1.2013 Drugi slobodan dan

utorak - 15.1.2013 Prvi dan prve smene

sreda - 16.1.2013 Drugi dan prve smene

četvrtak - 17.1.2013 Prvi dan druge smene

petak - 18.1.2013 Drugi dan druge smene

subota - 19.1.2013 Prvi dan trece smene

nedelja - 20.1.2013 Drugi dan trece smene

ponedeljak - 21.1.2013 Prvi slobodan dan

utorak - 22.1.2013 Drugi slobodan dan

sreda - 23.1.2013 Prvi dan prve smene

četvrtak - 24.1.2013 Drugi dan prve smene

petak - 25.1.2013 Prvi dan druge smene

subota - 26.1.2013 Drugi dan druge smene

nedelja - 27.1.2013 Prvi dan trece smene

ponedeljak - 28.1.2013 Drugi dan trece smene

utorak - 29.1.2013 Prvi slobodan dan

sreda - 30.1.2013 Drugi slobodan dan

četvrtak - 31.1.2013 Prvi dan prve smene

petak - 1.2.2013 Drugi dan prve smene

subota - 2.2.2013 Prvi dan druge smene

nedelja - 3.2.2013 Drugi dan druge smene

ponedeljak - 4.2.2013 Prvi dan trece smene

utorak - 5.2.2013 Drugi dan trece smene

sreda - 6.2.2013 Prvi slobodan dan

četvrtak - 7.2.2013 Drugi slobodan dan

petak - 8.2.2013 Prvi dan prve smene

subota - 9.2.2013 Drugi dan prve smene

nedelja - 10.2.2013 Prvi dan druge smene

ponedeljak - 11.2.2013 Drugi dan druge smene

utorak - 12.2.2013 Prvi dan trece smene

sreda - 13.2.2013 Drugi dan trece smene

četvrtak - 14.2.2013 Prvi slobodan dan

petak - 15.2.2013 Drugi slobodan dan

subota - 16.2.2013 Prvi dan prve smene

nedelja - 17.2.2013 Drugi dan prve smene

ponedeljak - 18.2.2013 Prvi dan druge smene

utorak - 19.2.2013 Drugi dan druge smene

sreda - 20.2.2013 Prvi dan trece smene

četvrtak - 21.2.2013 Drugi dan trece smene

petak - 22.2.2013 Prvi slobodan dan

subota - 23.2.2013 Drugi slobodan dan

nedelja - 24.2.2013 Prvi dan prve smene

ponedeljak - 25.2.2013 Drugi dan prve smene

utorak - 26.2.2013 Prvi dan druge smene

sreda - 27.2.2013 Drugi dan druge smene

četvrtak - 28.2.2013 Prvi dan trece smene

petak - 1.3.2013 Drugi dan trece smene

subota - 2.3.2013 Prvi slobodan dan

nedelja - 3.3.2013 Drugi slobodan dan

ponedeljak - 4.3.2013 Prvi dan prve smene

utorak - 5.3.2013 Drugi dan prve smene

sreda - 6.3.2013 Prvi dan druge smene

četvrtak - 7.3.2013 Drugi dan druge smene

petak - 8.3.2013 Prvi dan trece smene

subota - 9.3.2013 Drugi dan trece smene

nedelja - 10.3.2013 Prvi slobodan dan

ponedeljak - 11.3.2013 Drugi slobodan dan

utorak - 12.3.2013 Prvi dan prve smene

sreda - 13.3.2013 Drugi dan prve smene

četvrtak - 14.3.2013 Prvi dan druge smene

petak - 15.3.2013 Drugi dan druge smene

subota - 16.3.2013 Prvi dan trece smene

nedelja - 17.3.2013 Drugi dan trece smene

ponedeljak - 18.3.2013 Prvi slobodan dan

utorak - 19.3.2013 Drugi slobodan dan

sreda - 20.3.2013 Prvi dan prve smene

četvrtak - 21.3.2013 Drugi dan prve smene

petak - 22.3.2013 Prvi dan druge smene

subota - 23.3.2013 Drugi dan druge smene

nedelja - 24.3.2013 Prvi dan trece smene

ponedeljak - 25.3.2013 Drugi dan trece smene

utorak - 26.3.2013 Prvi slobodan dan

sreda - 27.3.2013 Drugi slobodan dan

četvrtak - 28.3.2013 Prvi dan prve smene

petak - 29.3.2013 Drugi dan prve smene

subota - 30.3.2013 Prvi dan druge smene

nedelja - 31.3.2013 Drugi dan druge smene

ponedeljak - 1.4.2013 Prvi dan trece smene

utorak - 2.4.2013 Drugi dan trece smene

sreda - 3.4.2013 Prvi slobodan dan

četvrtak - 4.4.2013 Drugi slobodan dan

petak - 5.4.2013 Prvi dan prve smene

subota - 6.4.2013 Drugi dan prve smene

nedelja - 7.4.2013 Prvi dan druge smene

ponedeljak - 8.4.2013 Drugi dan druge smene

utorak - 9.4.2013 Prvi dan trece smene

sreda - 10.4.2013 Drugi dan trece smene

četvrtak - 11.4.2013 Prvi slobodan dan

petak - 12.4.2013 Drugi slobodan dan

subota - 13.4.2013 Prvi dan prve smene

nedelja - 14.4.2013 Drugi dan prve smene

ponedeljak - 15.4.2013 Prvi dan druge smene

utorak - 16.4.2013 Drugi dan druge smene

sreda - 17.4.2013 Prvi dan trece smene

četvrtak - 18.4.2013 Drugi dan trece smene

petak - 19.4.2013 Prvi slobodan dan

subota - 20.4.2013 Drugi slobodan dan

nedelja - 21.4.2013 Prvi dan prve smene

ponedeljak - 22.4.2013 Drugi dan prve smene

utorak - 23.4.2013 Prvi dan druge smene

sreda - 24.4.2013 Drugi dan druge smene

četvrtak - 25.4.2013 Prvi dan trece smene

petak - 26.4.2013 Drugi dan trece smene

subota - 27.4.2013 Prvi slobodan dan

nedelja - 28.4.2013 Drugi slobodan dan

ponedeljak - 29.4.2013 Prvi dan prve smene

utorak - 30.4.2013 Drugi dan prve smene

sreda - 1.5.2013 Prvi dan druge smene

četvrtak - 2.5.2013 Drugi dan druge smene

petak - 3.5.2013 Prvi dan trece smene

subota - 4.5.2013 Drugi dan trece smene

nedelja - 5.5.2013 Prvi slobodan dan

ponedeljak - 6.5.2013 Drugi slobodan dan

utorak - 7.5.2013 Prvi dan prve smene

sreda - 8.5.2013 Drugi dan prve smene

četvrtak - 9.5.2013 Prvi dan druge smene

petak - 10.5.2013 Drugi dan druge smene

subota - 11.5.2013 Prvi dan trece smene

nedelja - 12.5.2013 Drugi dan trece smene

ponedeljak - 13.5.2013 Prvi slobodan dan

utorak - 14.5.2013 Drugi slobodan dan

sreda - 15.5.2013 Prvi dan prve smene

četvrtak - 16.5.2013 Drugi dan prve smene

petak - 17.5.2013 Prvi dan druge smene

subota - 18.5.2013 Drugi dan druge smene

nedelja - 19.5.2013 Prvi dan trece smene

ponedeljak - 20.5.2013 Drugi dan trece smene

utorak - 21.5.2013 Prvi slobodan dan

sreda - 22.5.2013 Drugi slobodan dan

četvrtak - 23.5.2013 Prvi dan prve smene

petak - 24.5.2013 Drugi dan prve smene

subota - 25.5.2013 Prvi dan druge smene

nedelja - 26.5.2013 Drugi dan druge smene

ponedeljak - 27.5.2013 Prvi dan trece smene

utorak - 28.5.2013 Drugi dan trece smene

sreda - 29.5.2013 Prvi slobodan dan

četvrtak - 30.5.2013 Drugi slobodan dan

petak - 31.5.2013 Prvi dan prve smene

subota - 1.6.2013 Drugi dan prve smene

nedelja - 2.6.2013 Prvi dan druge smene

ponedeljak - 3.6.2013 Drugi dan druge smene

utorak - 4.6.2013 Prvi dan trece smene

sreda - 5.6.2013 Drugi dan trece smene

četvrtak - 6.6.2013 Prvi slobodan dan

petak - 7.6.2013 Drugi slobodan dan

subota - 8.6.2013 Prvi dan prve smene

nedelja - 9.6.2013 Drugi dan prve smene

ponedeljak - 10.6.2013 Prvi dan druge smene

utorak - 11.6.2013 Drugi dan druge smene

sreda - 12.6.2013 Prvi dan trece smene

četvrtak - 13.6.2013 Drugi dan trece smene

petak - 14.6.2013 Prvi slobodan dan

subota - 15.6.2013 Drugi slobodan dan

nedelja - 16.6.2013 Prvi dan prve smene

ponedeljak - 17.6.2013 Drugi dan prve smene

utorak - 18.6.2013 Prvi dan druge smene

sreda - 19.6.2013 Drugi dan druge smene

četvrtak - 20.6.2013 Prvi dan trece smene

petak - 21.6.2013 Drugi dan trece smene

subota - 22.6.2013 Prvi slobodan dan

nedelja - 23.6.2013 Drugi slobodan dan

ponedeljak - 24.6.2013 Prvi dan prve smene

utorak - 25.6.2013 Drugi dan prve smene

sreda - 26.6.2013 Prvi dan druge smene

četvrtak - 27.6.2013 Drugi dan druge smene

petak - 28.6.2013 Prvi dan trece smene

subota - 29.6.2013 Drugi dan trece smene

nedelja - 30.6.2013 Prvi slobodan dan

ponedeljak - 1.7.2013 Drugi slobodan dan

utorak - 2.7.2013 Prvi dan prve smene

sreda - 3.7.2013 Drugi dan prve smene

četvrtak - 4.7.2013 Prvi dan druge smene

petak - 5.7.2013 Drugi dan druge smene

subota - 6.7.2013 Prvi dan trece smene

nedelja - 7.7.2013 Drugi dan trece smene

ponedeljak - 8.7.2013 Prvi slobodan dan

utorak - 9.7.2013 Drugi slobodan dan

sreda - 10.7.2013 Prvi dan prve smene

četvrtak - 11.7.2013 Drugi dan prve smene

petak - 12.7.2013 Prvi dan druge smene

subota - 13.7.2013 Drugi dan druge smene

nedelja - 14.7.2013 Prvi dan trece smene

ponedeljak - 15.7.2013 Drugi dan trece smene

utorak - 16.7.2013 Prvi slobodan dan

sreda - 17.7.2013 Drugi slobodan dan

četvrtak - 18.7.2013 Prvi dan prve smene

petak - 19.7.2013 Drugi dan prve smene

subota - 20.7.2013 Prvi dan druge smene

nedelja - 21.7.2013 Drugi dan druge smene

ponedeljak - 22.7.2013 Prvi dan trece smene

utorak - 23.7.2013 Drugi dan trece smene

sreda - 24.7.2013 Prvi slobodan dan

četvrtak - 25.7.2013 Drugi slobodan dan

petak - 26.7.2013 Prvi dan prve smene

subota - 27.7.2013 Drugi dan prve smene

nedelja - 28.7.2013 Prvi dan druge smene

ponedeljak - 29.7.2013 Drugi dan druge smene

utorak - 30.7.2013 Prvi dan trece smene

sreda - 31.7.2013 Drugi dan trece smene

četvrtak - 1.8.2013 Prvi slobodan dan

petak - 2.8.2013 Drugi slobodan dan

subota - 3.8.2013 Prvi dan prve smene

nedelja - 4.8.2013 Drugi dan prve smene

ponedeljak - 5.8.2013 Prvi dan druge smene

utorak - 6.8.2013 Drugi dan druge smene

sreda - 7.8.2013 Prvi dan trece smene

četvrtak - 8.8.2013 Drugi dan trece smene

petak - 9.8.2013 Prvi slobodan dan

subota - 10.8.2013 Drugi slobodan dan

nedelja - 11.8.2013 Prvi dan prve smene

ponedeljak - 12.8.2013 Drugi dan prve smene

utorak - 13.8.2013 Prvi dan druge smene

sreda - 14.8.2013 Drugi dan druge smene

četvrtak - 15.8.2013 Prvi dan trece smene

petak - 16.8.2013 Drugi dan trece smene

subota - 17.8.2013 Prvi slobodan dan

nedelja - 18.8.2013 Drugi slobodan dan

ponedeljak - 19.8.2013 Prvi dan prve smene

utorak - 20.8.2013 Drugi dan prve smene

sreda - 21.8.2013 Prvi dan druge smene

četvrtak - 22.8.2013 Drugi dan druge smene

petak - 23.8.2013 Prvi dan trece smene

subota - 24.8.2013 Drugi dan trece smene

nedelja - 25.8.2013 Prvi slobodan dan

ponedeljak - 26.8.2013 Drugi slobodan dan

utorak - 27.8.2013 Prvi dan prve smene

sreda - 28.8.2013 Drugi dan prve smene

četvrtak - 29.8.2013 Prvi dan druge smene

petak - 30.8.2013 Drugi dan druge smene

subota - 31.8.2013 Prvi dan trece smene

nedelja - 1.9.2013 Drugi dan trece smene

ponedeljak - 2.9.2013 Prvi slobodan dan

utorak - 3.9.2013 Drugi slobodan dan

sreda - 4.9.2013 Prvi dan prve smene

četvrtak - 5.9.2013 Drugi dan prve smene

petak - 6.9.2013 Prvi dan druge smene

subota - 7.9.2013 Drugi dan druge smene

nedelja - 8.9.2013 Prvi dan trece smene

ponedeljak - 9.9.2013 Drugi dan trece smene

utorak - 10.9.2013 Prvi slobodan dan

sreda - 11.9.2013 Drugi slobodan dan

četvrtak - 12.9.2013 Prvi dan prve smene

petak - 13.9.2013 Drugi dan prve smene

subota - 14.9.2013 Prvi dan druge smene

nedelja - 15.9.2013 Drugi dan druge smene

ponedeljak - 16.9.2013 Prvi dan trece smene

utorak - 17.9.2013 Drugi dan trece smene

sreda - 18.9.2013 Prvi slobodan dan

četvrtak - 19.9.2013 Drugi slobodan dan

petak - 20.9.2013 Prvi dan prve smene

subota - 21.9.2013 Drugi dan prve smene

nedelja - 22.9.2013 Prvi dan druge smene

ponedeljak - 23.9.2013 Drugi dan druge smene

utorak - 24.9.2013 Prvi dan trece smene

sreda - 25.9.2013 Drugi dan trece smene

četvrtak - 26.9.2013 Prvi slobodan dan

petak - 27.9.2013 Drugi slobodan dan

subota - 28.9.2013 Prvi dan prve smene

nedelja - 29.9.2013 Drugi dan prve smene

ponedeljak - 30.9.2013 Prvi dan druge smene

utorak - 1.10.2013 Drugi dan druge smene

sreda - 2.10.2013 Prvi dan trece smene

četvrtak - 3.10.2013 Drugi dan trece smene

petak - 4.10.2013 Prvi slobodan dan

subota - 5.10.2013 Drugi slobodan dan

nedelja - 6.10.2013 Prvi dan prve smene

ponedeljak - 7.10.2013 Drugi dan prve smene

utorak - 8.10.2013 Prvi dan druge smene

sreda - 9.10.2013 Drugi dan druge smene

četvrtak - 10.10.2013 Prvi dan trece smene

petak - 11.10.2013 Drugi dan trece smene

subota - 12.10.2013 Prvi slobodan dan

nedelja - 13.10.2013 Drugi slobodan dan

ponedeljak - 14.10.2013 Prvi dan prve smene

utorak - 15.10.2013 Drugi dan prve smene

sreda - 16.10.2013 Prvi dan druge smene

četvrtak - 17.10.2013 Drugi dan druge smene

petak - 18.10.2013 Prvi dan trece smene

subota - 19.10.2013 Drugi dan trece smene

nedelja - 20.10.2013 Prvi slobodan dan

ponedeljak - 21.10.2013 Drugi slobodan dan

utorak - 22.10.2013 Prvi dan prve smene

sreda - 23.10.2013 Drugi dan prve smene

četvrtak - 24.10.2013 Prvi dan druge smene

petak - 25.10.2013 Drugi dan druge smene

subota - 26.10.2013 Prvi dan trece smene

nedelja - 27.10.2013 Drugi dan trece smene

ponedeljak - 28.10.2013 Prvi slobodan dan

utorak - 29.10.2013 Drugi slobodan dan

sreda - 30.10.2013 Prvi dan prve smene

četvrtak - 31.10.2013 Drugi dan prve smene

petak - 1.11.2013 Prvi dan druge smene

subota - 2.11.2013 Drugi dan druge smene

nedelja - 3.11.2013 Prvi dan trece smene

ponedeljak - 4.11.2013 Drugi dan trece smene

utorak - 5.11.2013 Prvi slobodan dan

sreda - 6.11.2013 Drugi slobodan dan

četvrtak - 7.11.2013 Prvi dan prve smene

petak - 8.11.2013 Drugi dan prve smene

subota - 9.11.2013 Prvi dan druge smene

nedelja - 10.11.2013 Drugi dan druge smene

ponedeljak - 11.11.2013 Prvi dan trece smene

utorak - 12.11.2013 Drugi dan trece smene

sreda - 13.11.2013 Prvi slobodan dan

četvrtak - 14.11.2013 Drugi slobodan dan

petak - 15.11.2013 Prvi dan prve smene

subota - 16.11.2013 Drugi dan prve smene

nedelja - 17.11.2013 Prvi dan druge smene

ponedeljak - 18.11.2013 Drugi dan druge smene

utorak - 19.11.2013 Prvi dan trece smene

sreda - 20.11.2013 Drugi dan trece smene

četvrtak - 21.11.2013 Prvi slobodan dan

petak - 22.11.2013 Drugi slobodan dan

subota - 23.11.2013 Prvi dan prve smene

nedelja - 24.11.2013 Drugi dan prve smene

ponedeljak - 25.11.2013 Prvi dan druge smene

utorak - 26.11.2013 Drugi dan druge smene

sreda - 27.11.2013 Prvi dan trece smene

četvrtak - 28.11.2013 Drugi dan trece smene

petak - 29.11.2013 Prvi slobodan dan

subota - 30.11.2013 Drugi slobodan dan

nedelja - 1.12.2013 Prvi dan prve smene

ponedeljak - 2.12.2013 Drugi dan prve smene

utorak - 3.12.2013 Prvi dan druge smene

sreda - 4.12.2013 Drugi dan druge smene

četvrtak - 5.12.2013 Prvi dan trece smene

petak - 6.12.2013 Drugi dan trece smene

subota - 7.12.2013 Prvi slobodan dan

nedelja - 8.12.2013 Drugi slobodan dan

ponedeljak - 9.12.2013 Prvi dan prve smene

utorak - 10.12.2013 Drugi dan prve smene

sreda - 11.12.2013 Prvi dan druge smene

četvrtak - 12.12.2013 Drugi dan druge smene

petak - 13.12.2013 Prvi dan trece smene

subota - 14.12.2013 Drugi dan trece smene

nedelja - 15.12.2013 Prvi slobodan dan

ponedeljak - 16.12.2013 Drugi slobodan dan

utorak - 17.12.2013 Prvi dan prve smene

sreda - 18.12.2013 Drugi dan prve smene

četvrtak - 19.12.2013 Prvi dan druge smene

petak - 20.12.2013 Drugi dan druge smene

subota - 21.12.2013 Prvi dan trece smene

nedelja - 22.12.2013 Drugi dan trece smene

ponedeljak - 23.12.2013 Prvi slobodan dan

utorak - 24.12.2013 Drugi slobodan dan

sreda - 25.12.2013 Prvi dan prve smene

četvrtak - 26.12.2013 Drugi dan prve smene

petak - 27.12.2013 Prvi dan druge smene

subota - 28.12.2013 Drugi dan druge smene

nedelja - 29.12.2013 Prvi dan trece smene

ponedeljak - 30.12.2013 Drugi dan trece smene

utorak - 31.12.2013 Prvi slobodan dan

Нема коментара:

Постави коментар