25. јануар 2012.

Korisni programi

Free Video to Flash Converter

Free Video to Flash Converter konvertuje video u flash (SWF ili FLV) format. Konvertuje *.avi, *.ivf, *.div, *.divx, *.mpg, *.mpeg, *.mpe, *.mp4, *.m4v, *.wmv, *.asf, *.mov, *.qt, *.ts, *.mts, *.m2t, *.m2ts, *.mod, *.tod, *.3gp2, *.3gpp, *.3gp, *.3g2, *.dvr-ms, *.vro, *.flv, *f4v, *.amv, *.rm, *.rmm, *.rv, *.rmvb, *.mkv video fajlove u *.flv i *.swf. Besplatan je i za ličnu i za profesionalnu upotrebu.

Link do izdavača: ovde
Link za preuzimanje: ovde
Program je besplatan

Libre Office

LibreOffice je alternativni Office paket koji je nastao iz OpenOffice-a. Poseduje veliki stepen kompatibilnosti sa pomenutim poslovnim paketom, kao i sa MS Office paketom koji je napravio Microsoft.Postoji u verzijama za sve poznatije operativne sisteme ( Windows, Linux Mac OS...)
Link za preuzimanje: ovde
Link izdavača softwera: ovde
Program je besplatanTeamViewer


Najjednostavniji način za kontrolu računara preko interneta. Nakon povezivanja, koje je veoma jednostavno, ali i sigurno, na vašem ekranu se pojavljuje desktop udaljenog računara i moguće je raditi na njemu kao da se nalazi ispred vas. Progam uspešno zaobilazi firewall barijere i predstavlja odličan i veoma koristan alat za daljinsku administraciju.
Link za preuzimanje: ovde
Link izdavača softwera: ovde
Program postoji u besplatnoj verziji.

Skype

Skype je program za besplatnu direktnu glasovnu komunikaciju korisnika povezanih na Internet. To je u stvari klijent za IP telefoniju, a glavna prednost mu je što ostvaruje dobar kvalitet signala čak i na našim starim centralama i sporim Internet vezama. Omogućava i pozivanje klasičnih telefonskih brojeva, mada taj servis nije besplatan. Ipak, i on se isplati, pošto su cene oko deset puta niže od ostvarivanja klasičnih međunarodnih poziva. 
Link proizvođača softwera: ovde
Link za preuzimanje: ovde
Program je besplatan

Нема коментара:

Постави коментар